Vőlegény Búcsú Apától
Kedves édesapám most tehozzád fordulok,
Búcsúzó beszédem tetőled indítom.
Fáj mert könny nélkül meg nem tudom állni,
Hogy szeretet fiadtól elkel most vállni.
-
-
Megnehezűl a dolog a távozás fáj,
Tán mert a munkában az egyik keze voltál.
Ám de vígasztalódj mert ez a soesa a legénynek,
Hogy nekivágjon az élet nehezének.
-
-
Mint ahogy az ég madara a fészkét megrakja,
Épp ilyen a te fiad akarattya.
S ha bár fészkét más fedél takarja,
Azért ezután is te leszel neki kedves édesapja.
-
-
Kérem az istent tartsa meg életedet,
Frissítse mindig a te jó egészséged.
Áldjon meg az isten szívemből kívánom,
Szeretettel zárom tőled búcsúzásom.