Mennyasszony Búcsú Apától

Kedves édesapám, most tehozzád fordulok,
Búcsúzó beszédem tetőled indítom.
Köszönettel veszem atyai voltadat,
Hogy ápoltál engem kedves lányodat.
-
-
Az egeknek ura adjon békességet,
S gyámolítsa tovább a te öregséged.
Az élők sorába tartsa életedet,
Frissítse mindenkór meglévő létedet.
-
-
Lásd hogy remeg ajkam belső szeretettől,
Mert hogy el kell válnom e családi melegtől.
Szeretném azt kérni bocsásd meg vétkemet,
Ami még terheli gyermeki lelkemet.
-
-
Áldjon meg az isten, szívemből kívánom,
Szeretettel zárom tőled búcsúzásom.